Despre proiect

Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying

„Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying” este un proiect al Asociației Politeia care își propune să contribuie la combaterea fenomenului de bullying în școli prin Teatru Forum. 

Politeia este un ONG înființat în octombrie 2014 cu scopul de a contribui la îmbunătățirea educației în România. Politeia reprezintă o încercare de a înțelege problemele educației din România și de a oferi un sprijin celor care doresc să descopere și să se dezvolte independent.

Politeia pornește de la o idee simplă: noi credem că fiecare om, fiecare copil, are un potențial extraordinar: să aibă o viață fericită și să contribuie la o societate mai bună. Credem că am avea, colectiv, mai mult de câștigat dacă fiecare ar avea posibilitatea să facă în viață ceea ce știe cel mai bine să facă și îl/o face fericit/ă. Cel mai important, credem că fiecare merită o șansă reală să-și îndeplinească potențialul în viață. O societate dreaptă, liberă și egală în tratamentul fiecărui membru nu poate exista fără o educație excelentă. Din acest motiv, luptăm pentru un context educațional în care fiecare copil este tratat egal, este ajutat să-și identifice și depășească dificultățile de înțelegere și are toată libertatea posibilă să se dezvolte. Ne dorim o societate cu oameni responsabili, capabili și corecți.

Ce este Bullying-ul?

Conform legislației din România, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor din anexa Legii Educației Naționale privind violența psihologică, bullying-ul este definit ca:

acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale

Ce este Teatrul Forum?

Teatru Forum este o metodă de teatru interactiv care a fost dezvoltat în 1960 de către dramaturgul Augusto Boal. Acesta a început să dezvolte tehnici interactive de actorie și regie în țara sa natală, Brazilia. Munca sa inovatoare cu localnicii din zonele rurale și urbane ale țării a cutremurat structurile politice – atât de mult încât, după ce Boal a fost încarcerat, torturat și exilat, munca sa de teatru activist a continuat să înflorească în clandestinitate. 

 

Boal (1995) definește Teatrul oprimaților (Teatru-Forum) ca fiind: 

un sistem de exerciții fizice, jocuri estetice, tehnici de imagine și improvizații speciale al cărui scop este de a proteja, dezvolta și remodela această vocație umană, transformând practica teatrului într-un instrument eficient pentru înțelegerea problemelor sociale și personale și pentru căutarea soluțiilor la acestea. (14-15)

 

Teatru Forum este o formă de teatru ce oferă putere oamenilor să vorbească, să ia atitudine, iar în cele din urmă, să dobândească instrumente care să îi ajute să chestioneze, să combată și să depășească opresiunea. La nivel social, Teatru Forum și pedagogia critică au rolul de a reechilibra balanța de putere dintre cei puternici și cei fără putere.

Sophie Coudray, specialistă în Teatru Forum și istoria teatrului, precizează că „oamenii trebuie să fie la originea propriilor spectacole și pentru asta trebuie să poată producă ei înșiși un teatru care să corespundă punctului lor de vedere și aspirațiilor lor și de care să se poată folosi în luptele sale.”

De ce Teatru Forum antibullying?

Bullyingul este o problema sistemică pentru care este nevoie de soluții care vizează atât comportamentele de bullying cât și, mai ales, cauzele acestora. Parlamentul a adoptat în 2019 Legea nr. 211/2019 prin care bullyingul este interzis in școală, iar în 2020 Ministerul Educației a stabilit normele metodologice pentru implementarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violență in unitățile de învățământ preuniversitar. Abodarea strategiei, chiar dacă una holistică, are nuanțe mai degrabă retributive, accentul fiind pe pedepsirea agresorului.

Proiectul nostru are, însă, o abordare restaurativă, care se uită la cauzele și la procesul prin care se ajunge la bullying, încercând să treacă dincolo de dihotomia victimă-agresor, fără a minimaliza gravitatea faptelor și efectele acestora. De aceea metoda nonformală aleasă pentru ateliere este teatrul forum, care permite un mai mare grad de empatie și implicare și poate contribui la ı̂nțelegerea motivelor care construiesc comportamentele abuzive, felul în care ele pot fi prevenite și combătute mai eficient. Conform datelor Ministerului Educației (2016-2017), persoanele de gen feminin sunt mai afectate de bullying decât cele de gen masculin: 51% vs. 49%. De asemenea, segregarea și discriminarea împotriva copiilor romi sunt, din păcate, încă un loc comun al școlii românești. De aceea am ales ca accentul în cadrul proiectului sa fie asupra bullyingului (față în față sau cyberbullying) din motive etnice și de gen.

Teatrul Forum este foarte potrivit pentru a aborda problematica bullyingului datorită modului în care organizează participanții și construiește noi perspective pentru aceștia. Debutul pornește de la prezentarea publică a unei probleme sociale, prezentată prin jocul actorilor pe scenă. Apoi, un Joker, personaj specific acestei forme de teatru, atrage atenția publicului că situația va fi reluată și  dacă cineva din public dorește să producă o schimbare, trebuie să se ridice și să strige „stop”. Membrii publicului trebuie să interpreteze soluția, nu doar să explice ce ar dori să schimbe. După finalizarea intervenției, Joker cere publicului să contribuie la soluția propusă și să extindă gama de soluții. Toate ideile non-violente care arată cum se poate îmbunătăți situația opresivă pentru protagonist sunt încurajate, iar cei care emit aceste idei sunt invitați să își prezinte soluțiile pe scenă. Publicul este apoi invitat să decidă care dintre soluțiile propuse este cea mai potrivită.

Teatrul Forum invită spectatorul nu doar să folosească cuvinte, ci să evidențieze prin acțiune ceea ce poate fi schimbat și pentru asta trebuie să urce pe scenă, să schimbe locul cu actorul și să prezinte astfel strategia de rezolvare a problemei discutate. În acest fel, spectatorul devine actor. Regula este ca, în timpul comunicării și dialogului dintre spectatori și actori, să se considere că nu există greșeli sau intervenții eronate, deoarece teatrul este un spațiu deschis imaginației și creativității. Prin urmare, orice idee sau strategie nouă care duce la o experiență unică, prin care se găsesc soluții pentru a schimba realitatea și prin care se convine că strategia poate fi aplicată sau nu, este binevenită. În acest fel, dialogul dintre actori și spectatori produce o nouă realitate.

Un facilitator trebuie să aibă în vedere că pentru Teatrul Forum nu se concentrează pe soluții, ci pune în lumină procesul în sine, discuțiile și capacitatea oamenilor de a fi pregătiți pentru acțiune pe scenă, ceea ce ar va putea duce la același comportament și în afara ei. În cazul bullyingului, acest lucru este foarte important, deoarece ar elimina participarea acelor spectatori neimplicați, care sunt adesea un grup de sprijin pentru hărțuitori. Mai mult, prin învățarea unui comportament de schimbare, acei spectatori ar putea deveni grupul de sprijin al victimei. În același timp, victimele vor căpăta mai multă încredere în sine și își vor crește capacitatea de a se opune agresorului, vor învăța să ceară ajutor și vor învăța cum să vorbească cu părinții, profesorii sau alți adulți care pot ajuta.

Echipa proiectului

Mădălina Brândușe

Andrei Șerban

Elena Trifan

Mihai Vasile

Cătălina Hirean