Proiect desfășurat de:

În parteneriat cu:

Școala Generală nr. 1 Ciorogârla
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla

Despre proiect

„Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying” este un proiect al Asociației Politeia care își propune să contribuie la combaterea fenomenului de bullying în școli prin Teatru Forum, organizând o serie de ateliere și activități cu elevele și elevii din unitățile de învățământ, dar și proiecții și întâlniri cu profesorii.

Ateliere

Asociația Politeia a organizat în cadrul proiectului „Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying” 4 grupe de elevi în 4 școli și licee diferite din București și Ilfov.

Școala Gimnazială nr. 2 din Dârvari (com. Ciorogârla, jud. Ilfov)

Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” (Ciorogârla, jud. Ilfov)

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (București)

Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu” (București)

Turneu

Cu materialele video filmate în urma atelierelor, am mers în 8 școli din județul Ilfov, unde am organizat discuții cu elevi și eleve, dar și cu cadre didactice, pentru creșterea gradului de conștientizare privind problema bullyingului, dar și a capacității de a identifica, semnaliza și de a combate comportamente discriminatorii, abuzive și denigratoare.

De ce Teatru Forum antibullying

Teatru Forum este o metodă de teatru interactiv care a fost dezvoltat în 1960 de către dramaturgul Augusto Boal. Acesta a început să dezvolte tehnici interactive de actorie și regie în țara sa natală, Brazilia. Munca sa inovatoare cu localnicii din zonele rurale și urbane ale țării a cutremurat structurile politice – atât de mult încât, după ce Boal a fost încarcerat, torturat și exilat, munca sa de teatru activist a continuat să înflorească în clandestinitate.

Bullyingul este o problema sistemică pentru care este nevoie de soluții care vizează atât comportamentele de bullying cât și, mai ales, cauzele acestora. Parlamentul a adoptat în 2019 Legea nr. 211/2019 prin care bullyingul este interzis in școală, iar în 2020 Ministerul Educației a stabilit normele metodologice pentru implementarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violență in unitățile de învățământ preuniversitar. Abodarea strategiei, chiar dacă una holistică, are nuanțe mai degrabă retributive, accentul fiind pe pedepsirea agresorului.

Proiectul nostru are, însă, o abordare restaurativă, care se uită la cauzele și la procesul prin care se ajunge la bullying, încercând să treacă dincolo de dihotomia victimă-agresor, fără a minimaliza gravitatea faptelor și efectele acestora. De aceea metoda nonformală aleasă pentru ateliere este teatrul forum, care permite un mai mare grad de empatie și implicare și poate contribui la ı̂nțelegerea motivelor care construiesc comportamentele abuzive, felul în care ele pot fi prevenite și combătute mai eficient.

Ce este bullyingul

Conform legislației din România, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor din anexa Legii Educației Naționale privind violența psihologică, bullying-ul este definit ca:


acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale